BLOG RASMI GURU PROGRAM PEMULIHAN KHAS Negeri Sembilan, Malaysia

Jumaat, 18 Februari 2011

Takrif Kanak-Kanak Pemulihan Khas


Kanak-kanak pemulihan adalah kanak-kanak yang mempunyai intelek dan kecerdasan yang rendah juga kurang berkebolehan menerima pendidikan biasa.’ – AE Tanseley dan R. Culliford
Kanak-kanak pemulihan ialah kanak-kanak yang kurang daya taakul, kurang berkemampuan membuat sesuatu keputusan atau kesimpulan dan kurang memahami tentang perkara yang agak abstrak.’ – M.F.Clough
Kanak-kanak yang gagal menerima pelajaran dan mereka ini berkemampuan mempunyai kecerdasan yang tinggi, yang sederhana dan dibawah paras sederhana. Kita tidak masukkan kategori kanak-kanak yang lemah (mentally retarded).’ – Sharifah Rahmah Ali

Tiada ulasan: