BLOG RASMI GURU PROGRAM PEMULIHAN KHAS Negeri Sembilan, Malaysia

Jumaat, 18 Februari 2011

Takrif Kanak-Kanak Pemulihan Khas


Kanak-kanak pemulihan adalah kanak-kanak yang mempunyai intelek dan kecerdasan yang rendah juga kurang berkebolehan menerima pendidikan biasa.’ – AE Tanseley dan R. Culliford
Kanak-kanak pemulihan ialah kanak-kanak yang kurang daya taakul, kurang berkemampuan membuat sesuatu keputusan atau kesimpulan dan kurang memahami tentang perkara yang agak abstrak.’ – M.F.Clough
Kanak-kanak yang gagal menerima pelajaran dan mereka ini berkemampuan mempunyai kecerdasan yang tinggi, yang sederhana dan dibawah paras sederhana. Kita tidak masukkan kategori kanak-kanak yang lemah (mentally retarded).’ – Sharifah Rahmah Ali

TAKLIMAT PERANCANGAN PROGRAM TAHUNAN PEMULIHAN KHAS DAN MESYUARAT KUTIPAN SERTA PENYELARASAN DATA PEMULIHAN KHAS KALI PERTAMA 2011

TARIKH : 18 FEBRUARI 2011 (JUMAAT)
MASA    : 8.00 PAGI - 5.00 PETANG
TEMPAT : PKG MANTIN

AGENDA :
1. PEMBENTANGAN KERTAS KERJA/KERTAS MAKLUMAN
2. LAPORAN DATA PEMULIHAN KHAS 2010
3. PERKONGSIAN PROGRAM PERINGKAT NEGERI/DAERAH
4. PROGRAM KELAS DEWASA ORANG ASLI (KEDAP)
5. ISU LINUS PEMULIHAN