BLOG RASMI GURU PROGRAM PEMULIHAN KHAS Negeri Sembilan, Malaysia

Isnin, 2 Ogos 2010

Perbandingan data murid Mac dan Jun 2010

KELAS
ENROLMEN
MURID
BM
MT
KESELURUHAN
MAC
JUN
MAC
JUN
MAC
JUN
MAC
JUN
TAHUN 2
17150
17366
2233
1905
1921
1646
2363
2110
TAHUN3
17094
17331
1660
1347
1424
1149
1837
1570

Data Pemulihan Khas N.Sembilan Jun 2010

ENROLMEN MURID
BAHASA MELAYU
MATEMATIK
JUMLAH MURID YANG TIDAK MENGUASAI KEDUA-DUA MATAPELAJARAN
TAHUN 2
17366
1905
1646
2110
TAHUN 3
17331
1347
1149
1570
JUMLAH
34697
3252
2795
3680